kinbari14: “Ballroom e Youkoso Character design Hyodo Kiyoharu by Rihito Takah…

kinbari14: “Ballroom e Youkoso Character design Hyodo Kiyoharu by Rihito Takah…

kinbari14: “Ballroom e Youkoso Character design Hyodo Kiyoharu by Rihito Takahiro creator of Ten Count ”